Everydayproject

Grundlæggende video - Everydayproject

Dette projekt var et samarbejde med CPH:DOX underprojekt Everydayproject, hvor vi skulle lave et interview med en person, som havde en interessant historie at fortælle. Her valgte vi Marie som var kommet ud for en ulykke, hvor hun havde mistet hukommelsen. Vi lavede en interviewguide, udarbejdede et koncept og lavede et storyboard. Derudover skulle vi lave et website, som dokumenterede vores proces. Til filmen skulle vi også finde noget passende musik som vi havde fået lov til at bruge. Jeg var med til at idégenere, filme, klippe, konceptudvikling og lave titelbillede.


Værktøjer anvendt: Premiere Pro, Media Encoder, Photoshop, camera equipment, HTML og CSS.   

Copyright © All Rights Reserved Sia von Bülow