Joe app

Grundlæggende UX - Joe & the Juice

I dette projekt skulle vi i grupper samarbejde med Joe & the Juice og lave en prototype på en appfeature til deres interne Joe-app. I gruppen kom vi frem til nogle forskellige idéer og efter at have fremlagt idéerne for en juicer, valgte vi idéen udfra juicernes behov. Vi besluttede at lave en musik-feature til deres interne app, hvor det skulle være muligt at ønske sange udfra nogle playlister, som var lovlige at spille i barene. Vores musik-feature er inspireret af Spotify, hvor man blandt andet kan vælge mellem genrer, se hvilke playlister der er populære og ønske sange. Til design af vores app skulle vi lave en paper prototype som vi skulle teste på andre studerende.


I starten af projektet skulle vi som virksomhed arbejde med The Value Proposition Canvas (værditilbud) og The Business Model Canvas (forretningsmodel). Vi designede vores app i Adobe XD og gjorde den interaktiv, så man kunne navigere rundt på den. For at få et overblik over de forskellige opgaver, skrev vi dem ind i et Trello Board og holdte 0daglige scrum møder. Som en ekstra fature skulle vi lave en præsentationsvideo af app'en, hvor vi var inde på en Joe & the Juice bar og filme. Vi ville gerne lave vores film i stil med Joe & the Juice. Derudover skulle vi også lave et dokumentationssite som dokumenterede vores proces. Til sidst skulle vi pitche udfra NABC-modellen foran Joe & the Juice og sælge vores idé.


Jeg har været med til at idéudvikle, lave paper prototype, arbejde med Value Proposition Canvas, Business Model Canvas og NABC-modellen samt været med til at tage designbeslutninger. Derudover har jeg også været med til at filme og redigere vores film.


Værktøjer anvendt: Adobe XD, Photoshop, HTML, CSS, og basic JavaScript. 

Copyright © All Rights Reserved Sia von Bülow