KEA Life

Grundlæggende UX - KEA Life

I dette projekt skulle vi i grupper fungere som en virksomhed. Vi skulle samarbejde med KEAs ledelse og lave en prototype til en app til de studerende på KEA. I gruppen lavede vi en samlet løsning med informationer om skema, kantinen, et forum, kort over skolen, kalender samt informationer om studerende og undervisere. Vi ville lave et supplement til Fronter, og på længere sigt skulle vores app erstatte Fronter helt og udvikles til en hjemmeside. Til design af vores app skulle vi lave en paper prototype som vi skulle teste på andre studerende. I starten af projektet skulle vi som virksomhed arbejde med The Value Proposition Canvas (værditilbud) og The Business Model Canvas (forretningsmodel). Vi designede vores app i Adobe XD og gjorde den interaktiv, så man kunne navigere rundt på den. Derudover skulle vi også lave et dokumentationssite som dokumenterede vores proces. Til sidst skulle vi pitche udfra NABC-modellen foran KEAs ledelse og sælge vores idé.


Jeg har været med til at idéudvikle, lave paper prototype, arbejde med Value Proposition Canvas, Business Model Canvas og NABC-modellen samt været med til at tage designbeslutninger.


Værktøjer anvendt: Adobe XD, Photoshop, HTML, CSS, og basic JavaScript. 

Copyright © All Rights Reserved Sia von Bülow