Interviewguide:


Spørgsmål 1

Hvem er du?

Spørgsmål 2

Kan du huske noget fra ulykken?

Spørgsmål 3

Hvad/ hvordan oplevede du episoden efterfølgende?

Spørgsmål 4

Hvilke tanker gik gennem dit hoved?

Spørgsmål 5

Hvordan tror hun det har påvirede dig og dine omgivelser?

Spørgsmål 6

Har du modtaget noget prof hjælp?

Spørgsmål 7

Har andre haft forventninger til dig?

Spørgsmål 8

Har du en fornemmelse af dit liv evt. er blevet bedre?

Spørgsmål 9

Har du nu 1 år efter fået nogle gamle minder tilbage?